BM CertificationHållbarhet
Livscykelanalys av produkter

Livscykelanalys av produkter

Med anledning av klimatförändringar blir miljö- och hållbarhetsfrågor allt viktigare. Europa har satt upp det ambitiösa målet att till 2050 bli världens första klimatneutrala kontinent. Med tonvikt på energieffektivisering och hållbarhet lägger EU:s gröna giv (The European Green Deal) stor vikt vid byggindustrin som en av de ledande branscherna i kampen mot klimatförändringarna.

Livscykelanalys av produkter

Kontakta oss!

E-post:info.se@bmcertification.com

Telefon: +371 29105 552

För offertförfrågan, vänligen fyll i formuläret:

Offertförfrågan

Utvärderingsprogram för hållbarhet och miljöpåverkan för byggnader (såsom BREEAM) utvecklas och implementeras världen över. Livscykelanalyser (LCA) av produkter är en av hörnstenarna för att analysera byggnader och därför behövs ett oberoende och pålitligt verktyg (tredjepartsverifierat) som möjliggör en omfattande analys av byggnadsmaterialens miljöpåverkan. Ett sådant verktyg är Environmental Product Declaration (EPD), som bygger på en livscykelbedömning av produkter.

En livscykelanalys beskriver miljöpåverkan av en specifik process eller ett material genom hela livscykeln. LCA anses vara en av de mest omfattande metoderna för bedömning av miljöpåverkan. Resultatet av en LCA är en test- och beräkningsbaserad översikt av produktens påverkan på olika miljöaspekter i olika stadier av livscykeln, från utvinning av råmaterial och produktion till hantering av uttjänta produkter. Att genomföra en LCA kräver data för det råmaterial som används i produktionen och de biprodukter eller det avfall som genereras i produktionsprocessen.

Våra specialister erbjuder genomförande av en LCA i enlighet med ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006 vilket inkluderar att definiera syfte och omfattning, inventering av livscykler, bedömning av miljöpåverkan samt tolkning av resultaten för ovan nämnda delar. Livscykelanalysen är en iterativ process och kräver ett aktivt deltagande av företaget för att ta fram livscykeldata.

En EPD (Environmental Product Declaration) är en miljövarudeklaration av typ III i ett enhetligt format som jämför resultat, och när det är tillämpligt, tredjepartsverifierad data som tillhandahållits konsumenten i syfte att demonstrera och förklara produktens miljöpåverkan. Den definierar kriterierna för att jämföra produkter enligt SS-EN ISO 14025:2006 och SS-EN 15804:2012+A2:2019.

EPD:n använder LCA data. För närvarande är EPD frivilligt men i takt med att hållbarhetskraven för byggnader samt möjligheten att jämföra olika byggprojekts miljöpåverkan ökar, så ökar även konsumenters intresse av byggnadsmaterialens miljöpåverkan vilken i sin tur kan användas för att beräkna en byggnads miljöpåverkan.

Fördelar av LCA och EDP:

  • Komplett och standardiserad information för kunder om en produkts miljöpåverkan
  • Genom att göra en livscykelanalys (LCA) kan tillverkaren förbättra en produkts hållbarhet och konkurrenskraft genom att bättre analysera och optimera produktionsteknologin och användningen av råmaterial i syfte att reducera miljöpåverkan.

 

 

Begär offert

Begär offert

Företagsadress

Kontaktperson

Enligt vilken standard vill du certifiera ditt företag?

Quality, environment, occupational health and safety
Information and data security
Food safety certification
Climate safety
Supply chain certification
Construction product certification
Certification of wooden house construction sets
EU Timber Regulation (EUTR)

Beskriv vad företaget gör och vilka processer och/eller produkter eller tjänster ni vill certifiera.

Ytterligare kommentarer

Thank you, your application has been received!

Vill du stänga formuläret?
Data kommer inte att sparas eller skickas.

Skriv till oss

Skriv till oss

Tack, ditt meddelande har mottagits!
Vi återkommer till dig inom kort.