BM CertificationOm oss
Policy för opartiskhet

Policy för opartiskhet

BM Certification är ett oberoende certifieringsorgan som verkar i enlighet med principerna om okränkbarhet och opartiskhet. Detta garanterar objektivitet, transparens och oberoende i alla våra aktiviteter. Principen om opartiskhet borgar för att BM Certifications beslut tas oberoende och rättvist och gör att berörda parter kan lita på att BM Certification verkar med integritet.

Policy för opartiskhet

BM Certifications policy för opartiskhet

BM Certifications mission är att tillhandahålla certifiering och andra relevanta tjänster i enlighet med följande principer:

  • Opartiskhet
  • Integritet
  • Ansvar
  • Kompetens
  • Objektivitet
  • Öppenhet
  • Sekretess
  • Lyhördhet

BM Certifications syfte är att etablera, främja och upprätthålla en certifieringsprocess som medger att kundsystem, produkter, aktiviteter, tjänster eller personal uppfyller tillämpliga nationella, internationella eller andra standarder och krav.

BM Certification åtar sig att tillhandahålla och upprätthålla tjänster som är av hög kvalitet, professionella, opartiska och kostnadseffektiva. Våra tjänster ska nå upp till alla relevanta standarder, specifikationer och andra applicerbara krav som ställs av ackrediteringsorgan.

BM Certification ska hantera intressekonflikter och potentiella intressekonflikter och säkerställa oberoendet och opartiskheten hos alla som är inblandade i tjänsten.

Att vi följer denna policy och att vi uppnår målet ska försäkra alla intressenter om värdet, integriteten och pålitligheten av certifikat utfärdade av BM Certification.

Företagsledningen åtar sig att tillhandahålla alla nödvändiga resurser för att stötta de inblandade samt att engagera sig för att bedriva en effektiv verksamhet med kontinuerlig utveckling av företagets ledningssystem.

BM Certifications personal och andra berörda parter har förbundit sig att förstå den här policyn, att följa principerna och de dokumenterade kraven samt upprätthålla kontinuerlig kompetens.

BM Certification förbinder sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet mellan könen och att undvika alla former av diskriminering baserad på ras, kön, sexualitet, ålder, klass, kast eller religiös eller etnisk tillhörighet.

Begär offert

Begär offert

Företagsadress

Kontaktperson

Enligt vilken standard vill du certifiera ditt företag?

Quality, environment, occupational health and safety
Information and data security
Food safety certification
Climate safety
Supply chain certification
Construction product certification
Certification of wooden house construction sets
EU Timber Regulation (EUTR)

Beskriv vad företaget gör och vilka processer och/eller produkter eller tjänster ni vill certifiera.

Ytterligare kommentarer

Thank you, your application has been received!

Vill du stänga formuläret?
Data kommer inte att sparas eller skickas.

Skriv till oss

Skriv till oss

Tack, ditt meddelande har mottagits!
Vi återkommer till dig inom kort.